گروه تلگرامی جهت تیم‌یابی و تکمیل تیم‌های ناقص

علاوه بر سیستم تیم‌مچینگ که در وبسایت آماده شده و در حال حاضر در انتهای مرحله اول آن به سر می‌بریم، می‌توانید در گروه تلگرامی نیز اقدام به تیم‌یابی و تکمیل تیم‌تان کنید.

🔸 در صورتی که قصد عضویت در یک تیم را دارید، وارد تاپیک Looking for team شده و مهارت و تخصصتان را اعلام کنید.
🔸 همچنین در صورتی که قصد تکمیل تیم‌تان را دارید، وارد تاپیک Looking for member شده و مهارت و تخصص مورد نیازتان را اعلام کنید.

🔸 آدرس گروه تلگرامی:
🔗 https://t.me/sharifgame_members

X