پیشنیاز مرحله دوم و سوم تیم‌مچینگ

عزیزانی که قصد تکمیل تیم‌شون و یا پیوستن به تیمی را دارند (از طریق سیستم تیم‌مچینگ پیشخوان)، لطفا وارد پیشخوان شده و در بخش رزومه‌ساز اطلاعات و مهارت‌های خود را تکمیل کنند.

رزومه‌ساز:
🔗 https://challenge.sharifgame.com/my-account/edit-account

X