قوانین و مقررات مسابقه منتشر شد!

از طریق لینک زیر می‌توانید قوانین و مقررات و جزییات مسابقه را مطالعه کنید:
🔗 https://docs.google.com/document/u/1/d/1nTiE1tN1dA5xH9P0kyeUNvxCdIteSkppNKfjXIl1gQo/mobilebasic

X