فرآیند تیم‌مچینگ چطوریه؟

🔸 مرحله اول: تیم‌های کامل و افرادی که قصد شرکت به صورت فردی در مسابقه رو دارند در پیشخوان مسابقه قسمت تیم‌مچینگ، اطلاعاتشون رو ثبت می‌کنند.
🔸 مرحله دوم: تیم‌های ناقص اطلاعات تیم‌شون و مهارت‌های مورد نیازشون رو ثبت می‌کنند.
🔸 مرحله سوم: افراد جویای تیم، مهارتشون رو در بخش رزومه ساز وارد می‌کنند و تیم‌هایی که به دنبال مهارتشون هستند رو نشون می‌کنند. در نهایت به صورت سیستماتیک افراد جویای تیم به تیم‌های ناقص مچ میشن و تیم‌ها تکمیل میشه.

بخش تیم‌مچینگ در پنل پیشخوان مسابقه:
🔗 https://challenge.sharifgame.com/my-account/team_matching

X